CIRKULIRANJE

Naš poseban program, pod naslovom CIRKULIRANJE, posvećen je edukaciji i razvoju lokalne zajednice u pravcu cirkularne ekonomije i korišćenja prirodnih resursa na održiv način.