Lokalni održivi razvoj i zaštita životne sredine

FOSDI je, tokom prethodnih godina, realizovao program pod nazivom „Komisija za reku Drinu za lokalni razvoj i zaštitu životne sredine“ u saradnji sa lokalnim opštinskim upravama na području basena reke Drine. Ovaj projekat u svojoj follow-up fazi FOSDI nastavlja da sprovodi i razvija uz podršku organizacije AMESCI iz Italije i u saradnji sa Regionalnom Razvojnom Agencijom Zlatibor. Na programu je angažovano i 10 mladih volontera, koje AMESCI “regrutuje” u okviru programa italijanske vlade, Corpi Civili di Pace i koji čine važan resurs u