Nagrada ANĐELKA MILIĆ

2021

Nagrada ANĐELKA MILIĆ se ustanovljuje sa ciljem osnaživanja feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i njihove kreativne upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Osnovna namera osnivača je, sa jedne strane, prepoznavanje vrednosti ovog znanja i feministički orijentisanih kreativnih poduhvata, te širenje poruke o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja, i prevazilaženja mizoginije i rodnih stereotipa, a sa druge strane, jačanje modernizacijskih i transformativnih procesa u srpskom društvu. Ovom nagradom osnivač, SEFEM, želi da prepozna i označi vrednosti koje su u društvenom i intelektualnom životu Srbije ne samo skrajnute, već i obesmišljene, izvrnute ruglu i opasno ugrožene. Istovremeno, ovom nagradom SEFEM želi da podrži kontinuitet i istorijsko pamćenje, koji su neophodan element jačanja rodne ravnopravnosti, kao i transformacije hijerarhija zasnovanih na patrijarhalnim privilegijama i prevaziđenim rodnim konstruktima.

Nagrada se ustanovljuje pod imenom ANĐELKA MILIĆ, jer SEFEM time želi da oda priznanje i da trajno očuva uspomenu na naučno delo, naučni doprinos i feministički aktivizam Anđelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica SEFEM-a.

                                    Čast nam je i zadovoljstvo da možemo da objavimo da su dobitnice
                                                                                           Nagrade ANĐELKA MILIĆ 2021

• Za najbolji naučni rad u oblasti društvenih nauka koji je objavljen u 2020-toj godini, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji

ADRIANA ZAHARIJEVIĆ za knjigu Život tela – Politička filozofija Džudit Batler (Akademska knjiga, Novi Sad, 2020.)
MIRJANA BOBIĆ I SLAĐANA DRAGIŠIĆ LABAŠ za monografiju O udovicama ili o jednoj društvenoj nepravdi (Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2020.)

• Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja)
IVANA KRONJA za studiju Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma: Telo, rod i identitet. Evropa-SAD-Srbija. (Filmski centar Srbije, Beograd, 2020.)
Projekat Položaj naučnica u društvu i na tržištu rada u Srbiji – Miroslave Lukić Krstanović, Lade Stevanović i Mladene Prelić (Etnografski Institut SANU 2019-2020)

• Za uvodjenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti
FOND ZA SOCIJALNE I DEMOKRATSKE INICIJATIVE (FOSDI) – NATAŠA MILOJEVIĆ, direktorka


• Za kreativni poduhvat koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja
DRAGANA MLADENOVIĆ za zbirku poezije – Femicid i druge pesme (Kulturni centar Novog Sada, 2020.)

• Za izuzetan ili životni dorinos u stvaranju znanja iz oblasti rodnih i feminističkih studija i njihove primene u ženskom pokretu
VESNA NIKOLIĆ – RISTANOVIĆ, redovna profesorka Beogradskog univerziteta
Svim dobitnicama od srca čestitamo i želimo mnogo uspeha u daljem radu!

Žiri za dodelu Nagrade ANĐELKA MILIĆ 2021
Prof. dr Nevena Petrušić
Dr Žarka Svirčev
Dr Lilijana Čičkarić