Nataša Milojević

LIČNI PODACI
Ime i prezime: Nataša Milojević
Mesto rođenja: Beograd
Email: natasa@fosdi.org
Kontakt adresa: Zeleni venac 6, 11000 Beograd

OBLAST DELOVANJA
Profesija: Politikološkinja
Oblast ekspertize: Marketing, Međunarodna politika, Filmska i TV produkcija
Oblast aktivizma: Ljudska prava, Rodna ravnopravnost, Multikulturalnost, Unapređenje socijalnih i političkih vrednosti, Internacionalizam, Solidarnost sa marginalnim i ranjivim društvenim grupama

OBRAZOVANJE
Nivo: Specijalizacija
Institucija: Fakultet političkih nauka, Beograd
Oblast: sociologija kulture
Godina sticanja zvanja:

Nivo: Fakultet
Institucija: Fakultet političkih nauka, Beograd
Oblast: novinarstvo/sociologija kulture
Godina sticanja zvanja: 1985.

DODATNA ZNANJA
Strani jezici:
engleski, ruski
Rad na računaru: da

PROFESIONALNO ISKUSTVO
Institucija: IDEJA d.o.o. Beograd
Pozicija: producentkinja – menadžerka projekata
Period: od 1993 – 2001. i od 2004.
Opis aktivnosti: kreatorka i rukovoditeljka projekata: filmska i TV produkcija, produkcija umetničkih i kulturnih događaja, vođenje promotivnih kampanja, organizacija i realizacija političkih kampanja

Institucija: Narodna Skupština Republike Srbije
Pozicija: poslanica – šefica poslaničke grupe SDP-a
Period: od 21.01.2001. do 1.06.2004.
Opis aktivnosti: redovne i poslaničke aktivnosti, članica Odbora za međunarodne odnose, Odbora za kulturu, Odbora za međunarodnu ekonomsku saradnju i osnivačica Odbora za smanjenje siromaštva

Institucija: Dom omladine Beograda
Pozicija: zamenica direktora – glavna urednica
Period: od aprila 1985. do aprila 1993.
Opis aktivnosti: uređivala i vodila sve programe, producirala programe, festivale, revije, sajmove i sl. koji su činili redovni i specijalne programe Doma omladine, bila jedna od osnivačica OK televizije


REZULTATI

Realizovani projekti:
svi koje sam započela

Nagrade i priznanja:
Nagrada Udruženja privrednih novinara Srbije za Kreativnu ličnost 2000. te godine, kao šefici kreativnog tima DOS-ove izborne kampanje; Najbolji sajamski nastup: nagrada na Sajmu knjiga 2007. za sajamski nastup Ministarstva za dijasporu; na SoFEST-u 08. nagrada publike za Najbolji igrani film – film MILOŠ BRANKOVIĆ

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA
Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: SERBIOM – asocijacija za obnovljive izvore energije
Pozicija: Potpredsednica
Period: od 2006.

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Fond socijalne i demokratske inicijative (FoSDI)
Pozicija: Predsednica
Period: od 2000.

Tip organizacije: Politička organizacija
Naziv organizacije: Socijaldemokratska partija (SDP)
Pozicija: Osnivačica, internacionalna sekretarka
Period: od 1997.

PAR REČI O SEBI

U ovo vreme, koje je mutno i neobećavajuće, postoje bar dve osobine koje me nikako ne napuštaju:
OPTIMIZAM i UPORNOST.
Verujem u čoveka, u ženu, koja je iznad banalnosti svakodnevice i sa divnim talentom da je učini zanimljivom i ispunjenom.
Ima ciljeva koje još nisam ostvarila, kao što je ovaj, naš, čini mi se, zajednički: društvo u kome ne dominiraju mediokriteti, neodgovornost, nebriga.