FOSDI

Skupština

Skupština radi i donosi odluke u skladu sa Statutom. Čine je svi članovi i članice FOSDI-ja.