FOSDI

Upravni odbor

politikolog i sociolog kulture, predsednica organizacije

– Politikolog, sociolog kulture, narodna poslanica i šefica poslaničke grupe SDP od januara 2001. do jula 2004. godine
– Jedna od osnivača socijalde-mokratskih partija i pokreta u Srbiji, kreativni direktor desetine kampanja za podizanje javne svesti, šef kreativnog tima DOS-a, dobitnica nagrade „Kreativna ličnost godine” (Udruženje privrednih novinara Srbije i Privredna komora Srbije, mart 2001.)– Inicirala i pokrenula osnivanje FoSDI-ja, kako bi se ideje demokratskog društva u pravednom socio-ekonomskom okruže-nju razvijale i primenjivale i u 21. veku.– Osnivač i  članica „Tima za stratešku podršku”, think-tank organizacije koja brine o strateškom razvoju preduzetništva.– —-Osnivač i članica „SERBIO”, organizacije koja se bavi obnovljivim izvorima energije – inteligent energies.– Od 2002. do 2005. focal point Instituta Svetske banke na primeni Strategije za smanjenje siromaštva.
Imala zadovoljstvo da učestvuje u radu brojnih svetskih, evropskih i regionalnih foruma i konferencija, na kojima je često bila ili u ulozi moderatora ili predavača.
– Stručnjakinja za medjunarodne odnose i komunikacije.
– Kao suvlasnica kompanije IDEJA, potpisuje produkciju desetine dokumentarnih filmova, nekoliko igranih i priličan broj različitih video i TV formi. Kao marketing menadžer i kreativni direktor brine o tržišnoj komunikaciji klijenata IDEJE, sa ciljem da se nijednog momenta ne izgubi u prašumi komunikacionih kanala.

„Veoma sam ponosna na sve što naša organizacija radi, ali ako bi trebalo da nešto posebno izdvojim to je svakako rad na projektima unapređenja položaja žena. Otuda i naš slogan „We can do it”, pozajmljen upravo iz leksike  ženskog pokreta 50-tih. Jakih mišića i bistre pameti i…mi zaista možemo.”

Srđan Stojanović

magistar pravnih i političkih nauka, član UO

Rođen je 1960. godine u Beogradu. Detinjstvo je proveo u Nišu, a srednju školu završio je u Mineapolisu, Minesota. Po povratku u Srbiju diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu (1984). Usavršavao se iz oblasti Medjunarodnih odnosa na Western Illinois University (1985), a magistrirao je iz oblasti političkih komunikacija na London School of Economics and Political Science 1999. godine. Trenutno završava doktorsku disertaciju na temu tranzicije srpskih medija posle 2000. godine.

Kao novinar radi od gimnazijskih dana, a član je NUNS. Tekstove je objavljivao u brojnim novinama i magazinima u SAD, Velikoj Britaniji, Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije. Radio je na radio i TV programima u Srbiji, a od 1999-2006 je bio gostujući politički komentator na TV programima BBC World i News 24. Autor je i producent više dokumentarnih TV emisija.

Profesionalno je od 1989. bio angažovan kao direktor nekoliko firmi u muzičkoj industriju, zatim kao politički savetnik u misiji OSCE u Jugoslaviji (2001-2003) i kao analitičar u Medjunarodnoj kriznoj grupi (2004-2005). Od 2006. radi kao direktor firme Multimedia Concerts u Beogradu. Osnivač je FOSDI, a od 8. decembra 2009. godine je ponosni otac Eve-Ann Stojanović.

Dragana Petrović

1952-2020
Dragana Petrović, magistar umetnosti, članica Saveta za ravnopravnost polova Vlade, članica UO

1970/1975 – Fakultet likovnih umetnosti, Beograd 1976/1979 – postdiplomske studije Filosofski fakultet, Beograd, 1999/2002 – različiti seminari i kursevi iz oblasti politike i rodnih studija..

2011 – posle odlaska u penziju, radi kao samostalna ekspertkinja, i nalazi se na rosteru UN Women. Od 2004 – Sekretarka saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije. U periodu 2004/2010 – Predvodila nekoliko nacionalnih projekata, među kojima izradu Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, sveobuhvatno istraživanje o položaju žena na tržištu rada i regionalnu saradnju rodnih mehanizama zemalja Zapadnog Balkana. Predvodila delegaciju Srbije na ministarskim konferencijama Saveta Evrope o rodnoj ravnopravnosti u Skoplju 2002 i Stokholmu 2006, prezentovala Inicijalni CEDAW izveštaj Srbije 2007, itd. Članica CDEG 2006/2007.

Učestvovala na brojnim konferencijama, tribinama, i skupovima u zemlji i inostranstvu. Sarađuje sa Fondacijom Žan-Žores, Fridrih Ebert Fondacijom, NDI, programom „Žene to mogu“, ILO, UNECE, UNDP, UNIFEM, OSCE, itd. Predavačica na pravosudnoj akademiji u Beogradu, kao i na Mediteran Univerzitetu i Univerzitetu u Banjoj Luci, i na brojnim seminarima i kursevima. Članica više uglednih NVO. Bavi se pitanjima rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti, moderne socijaldemokratije, međunarodnih odnosa, kao i kulturne politike, umetnosti i antropologije.