Zaštita životne sredine

Cirkuliranje

Naš poseban program, pod naslovom CIRKULIRANJE, posvećen je edukaciji i razvoju lokalne zajednice u pravcu cirkularne ekonomije i korišćenja prirodnih resursa na održiv način.
Na radionicama održanim tokom oktobra i novembra 2019. godine, predstavljeni su programi, akcije, individualni i kolektivni napori da se pitanje ekologije, zaštite životne sredine i razvojne šanse ruralnog turizma i kulturnog nasledja tretiraju kao ekonomska kategorija – kao biznis šansa za preduzetnike i poljoprivrednike. Manifestaciju CIRKULIRANJE smo realizovali na području Gornje Gruže, opština Kragujevac, Gornji Milanovac, Topola i Knić. 

Ovaj program se realizuje uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine RS.

Gružanska staza

GRUŽANSKA STAZA – ka ekološkoj svesti i ekološkom preduzetništvu lokalne zajednice, naziv je projekta koji je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine RS i koji FOSDI realizuje od avgusta do decembra 2019.godine na području opština Knić, Gornji Milanovac, Topola i Rudnik u saradnji sa lokalnim OCD, ekološkim aktivistima, školama, domaćinstvima, opštinama.