žene, mir, bezbednost

KRENI NAPRED – sprovođenje NAP-a za primenu R UN 1325

Fond socijalne i demokratske inicijative (FOSDI), od 2013.godine sarađuje sa nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva na programu sprovođenja Nacionalnog akcionog plana (NAP 1 i 2) za primenu Rezolucije SB UN 1325 – Žene, mir, bezbednost. 2018. godine realizovali smo projekat posvećen institucionalnom unapređivanju primene drugog NAP-a, od 201. do 2020, sa posebnim ciljem da projektni ishodi doprinesu kreiranju i razvoju lokalnih planova i unapređivanju rada i funkcionisanja rodnih mehanizama, kao što su specijalni savetnici/ce za rodnu ravnopravnost i osobe od poverenja, kako u nadležnim ministarstvima i ostalim institucijama, tako i u lokalnim samoupravama i zajednicama. Tokom realizacije projekta, počev od snimanja dokumentarnog filma-intervjua sa bitnim akterkama ovog procesa, preko realizacije fokus grupa u Čačku, Užicu i Zrenjaninu, pa do završnog događaja, konferencije održane 28.11.2018 u Beogradu, projekat KRENI NAPRED je unapredio konsultativni proces, razmenu znanja i iskustava i nadamo se da će i očekivani ishod i projektni rezultati bitno doprineti osnaživanju i poboljšanju lične bezbednosti žena i porodica, kako u lokalnim sredinama, u snagama bezbednosti i odbrane, tako i društva u celini. U prilogu je brošura sa autorskim tekstovima, za proces veoma bitnih osoba koje su radile na kreiranju i prvog i drugog NAP-a, kao i izvodi iz obraćanja učesnicima konferencije ministarke prof.dr Slavice Đukić Dejanović, gospođe pukovnik dr Katarine Štrbac i poverenice za ravnopravnost Brankice Janković.
Uspehu projekta, sadržajnim izlaganjima, samim tim relevantnim zaključcima i preporukama, značajno su doprineli učesnici i učesnice iz lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva Užica, Čačka, Kragujevca i Zrenjanina. (A bio je i priličan broj nas iz beogradskih opština!) Agenda Žene, mir, bezbednost je razvijena i kao integralna platforma NATO-a, Odeljenje javne diplomatije i kroz aktivnost Specijalne predstavnice za R1325, gospođe Kler Hačinson koja je dala podršku i znalački doprinos sadržaju i budućem razvoju saradnje sa organizacijama civilnog društva. O tome i stavovima Centralnoevropske mreže za rodne politike/CEE GENDER NETWORK, detaljnije govori Daša Šašić Šilović u svom autorskom tekstu. O iskustvima u državama iz regiona govorile su Memnuna Zvizdić, izvršna direktorka organizacije Žene ženama iz Sarajeva i Tamara Tripić, članica Borda Centralnoevropske mreže. Definisanje zaključaka i artikulisanje preporuka za dalji rad bilo je „u nadležnosti“ potpukovnika Gorana Topalovića, eksperta za mirovne operacije i rodne politike u sektoru bezbednosti i naše Dragane Petrović. Nadamo se da će zaključci a naročito preporuke biti prihvaćene u organima nadležnim za sprovođenje NAP-a i da će biti motivišuće i za civilni sektor i za medije.

LjUDSKA BEZBEDNOST U VREME VANREDNOG STANjA, (Human Security in a State of Emergency) je projekat posvećen ljudskoj i ličnoj bezbednosti u vreme vanrednog stanja i pandemije izazvane virusom COVID-19 sa posebnim osvrtom na ulogu snaga bezbednosti i zdravstvenog sektora RS i institucionalnim odgovorom na ovaj specifičan izazov, pretnju po ljudsko zdravlje i bezbednost, kakva nije zabeležena u 21.veku (do sada) te sa naročitim osvrtom na ulogu i status žena …

Novo vreme. Neko je rekao da posle pandemije korona virusom, ništa više neće biti kao pre. FOSDI je, da bi održao “radnu temperaturu” i intelektualnu kondiciju, a koristeći prednosti online komuniciranja, uspostavio razmenu znanja i stavova preko sveprisutne online platforme i realizovao seriju panel debata pod nazivom FOSDI DEBATES. Prva debata, LJUDSKA BEZBEDNOST I SIGURNOST U VANREDNOM STANJU /Human Security and Safety in a State of Emergency, održana je 10.aprila…

Anketa