Ljudska bezbednost u vreme vanrednog stnaja

LjUDSKA BEZBEDNOST U VREME VANREDNOG STANjA, (Human Security in a State of Emergency) je projekat posvećen ljudskoj i ličnoj bezbednosti u vreme vanrednog stanja i pandemije izazvane virusom COVID-19 sa posebnim osvrtom na ulogu snaga bezbednosti i zdravstvenog sektora RS i institucionalnim odgovorom na ovaj specifičan izazov, pretnju po ljudsko zdravlje i bezbednost, kakva nije zabeležena u 21.veku (do sada) te sa naročitim osvrtom na ulogu i status žena, kako u snagama bezbednosti tako i u drugim sferama javnog delovanja. Rukovodeći se Rezolucijom 1325 UN Saveta bezbednosti i Akcionim planom RS za primenu rezolucije, Žene, mir, bezbednost, naročito ćemo se baviti strategijom: prevencija, participacija, zaštita i oporavak (prevention, participation, protection and recovery) i NAP-om 2017 -2020. Razgovaramo sa stručnjacima, lekarima, zdravstvenim radnicima, pripadnicima Ministarstva odbrane koji su neposredno nadležni i koji su bili uključeni u sprovođenje mera i aktivnosti u svrhu prevencije i zaštite stanovništva od infekcije koronom, predstavnicima akademskog sektora, građankama i aktivistima, novinarima i novinarkama, osobama svih generacija. Tražimo odgovore na pitanja: da li je korona izazvala strah za vašu ličnu sigurnost ili ste mirno i racionalno prihvatili mere opreza i zaštite? Koliko poverenja imate u institucije? Kome verujete kada tražite informacije o koroni? Kakva su vaša profesionalna iskustgva? Šta je korona trajno promenila? Da li mislite da živimo „novu normalnost?“ Kako rešavati slučajeve nasilja u porodici u vreme izolacije i vanrednog stanja? Da li imamo dovoljno iskustva kako bismo sledeće talase epidemije dočekali spremnije, organizovanije, pametnije? Kakve posledice ostavlja pandemija na društvo i društveni život u celini?
Aktivnosti na projektu su:
1) Tri panel diskusije sa lokalnim akterima i predstavnicima lokalnih samouprava, (naročito onih opština i gradova gde je broj obolelih od korona virusa bio srazmerno veliki)
2) Završna konferencija koja će sumirati iskustva i ponuditi neke preporuke i rešenja i
3) Prikazivanje dokumentarnog filma pod nazivom ŽENE, KOVID, BEZBEDNOST na TV stanicama i na onlajn platformama.

Scroll to Top