Lokalni održivi razvoj i zaštita životne sredine

LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

FOSDI je, tokom prethodnih godina, realizovao program pod nazivom „Komisija za reku Drinu za lokalni razvoj i zaštitu životne sredine“ u saradnji sa lokalnim opštinskim upravama na području basena reke Drine. Ovaj projekat u svojoj follow-up fazi FOSDI nastavlja da sprovodi i razvija uz podršku organizacije AMESCI iz Italije i u saradnji sa Regionalnom Razvojnom Agencijom Zlatibor. Na programu je angažovano i 10 mladih volontera, koje AMESCI “regrutuje” u okviru programa italijanske vlade, Corpi Civili di Pace i koji čine važan resurs u procesima uspostavljanja saradnje, partnerstva, zajedničkog angažmana na gradnji i očuvanju mira u našem regionu i širom sveta. FOSDI uz podršku RRA, sada razvija sledeće faze programa, poštujući ciljeve SDG (Sustainable Development Goals) i rukovodeći se manifestom zaštite životne sredine koji je donela EU – Green Deal. Ciljevi lokalnog održivog razvoja u okviru ovog programa kao i programa CIRKULIRANJE su: očuvanje životne sredine, lokalni razvoj infrastrukturnih i socijalnih kapaciteta, ulaganje u društveni kapital, regionalna saradnja na projektima očuvanja životne sredine i edukacija, naročito mladih, o održivom lokalnom razvoju. Aktivnosti se sprovode na području opština Bajina Bašta, Užice, Čajetina (Zlatiborski okrug) i u saradnji sa partnerima iz BiH. CIRKULIRANJE: Naš poseban program, pod naslovom CIRKULIRANJE, posvećen je edukaciji i razvoju lokalne zajednice u pravcu cirkularne ekonomije i korišćenja prirodnih resursa na održiv način. Na radionicama održanim tokom oktobra i novembra 2019. godine, predstavljeni su programi, akcije, individualni i kolektivni napori da se pitanje ekologije, zaštite životne sredine i razvojne šanse ruralnog turizma i kulturnog nasledja tretiraju kao ekonomska kategorija – kao biznis šansa za preduzetnike i poljoprivrednike. Manifestaciju CIRKULIRANJE smo realizovali na području Gornje Gruže, opština Kragujevac, Gornji Milanovac, Topola i Knić. Ovaj program se realizuje uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine RS.

Scroll to Top