Sigurna na mreži

Decembar 2021 – Maj 2022

СИГУРНА НА МРЕЖИ – како реаговати на говор мржње, претње и мизогинију на социјалним мрежама – Проблем безбедности и личне сигурности у виртуелном свету („на мрежи“) је све већи те је због тога неопходно радити на изградњи свести о његовој опасности, те развоју отпорности на ову појаву пре свега девојака и жена, која се може постићи једино заједничким деловањем институционалних актера и невладиног сектора. Корисници интернета су свуда у свету па и у Србији, у доба пандемије КОВИД-19 додатно изложени и рањиви када је у питању насиље на интернету – cyberbullying, јер мере спречавања злостављања на социјалним мрежама нису ни адекватне ни довољне, односно сви покушаји заштите личности и података су се показали као недовољно ефикасни. Улога организација цивилног друштва и иницијативе покренуте у циљу превенције насиља, едукације и развоја капацитета пре свега младих, и девојака и младића, је драгоцена и предвиђена је у актуелним стратешким документима.

Стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године (Влада Републике Србије) за један од главних циљева поставља превазилажење родног јаза и остваривања родне равноправности; и истиче да сви, девојке и жене, али и мушкарци, треба да буду заштићени од свих облика злостављања и насиља, а нарочито на друштвеним мрежама. Cyberbullying се може умањити и победити кроз квалитетан и ефикасан систем превенције, ране детекције и правовремене интервенције, а услов за то је постојање свести и знања, нарочито код младих, о формама, скривеним или јасним значењима и замкама комуникације на мрежама.

Пројекат СИГУРНА НА МРЕЖИ? – како одговорити на говор мржње, претње и мизогинију на социјалним мрежама – требало би да вишеструко допринeсе локалној заједници, да подстакне развој способности нарочито девојака и жена са подручја града Чачка да се боре против cyber насиља, да буду „адвокати“ који ће ширити идеју потребе заштите приватности и личног дигнитета, бити спремне да научене вештине и знање пренесу својим пријатељима, родбини и широј заједници.

Општи циљ програма јесте унапређење положаја жена и остварење родно равноправног друштва као предуслова за друштвени напредак; да, кроз информисање и едукацију циљне групе повећа свест о проблематици насиља на интернету – cyberbullying, последицама које оно има по личну сигурност нарочито младих, могућностима самозаштите и спречавања да буду (ин)директно злоупотребљени. Специфичан циљ пројекта је и да развије способност учесника-директних корисника да раде у паровима, девојке и младићи заједно, да се самоорганизују, да сарађују у решавању родно осетљивих проблема. Трећи специфични циљ је подићи општи ниво знања директних корисника о безбедности, дискриминацији, насиљу, а посебно о претњама које вребају у cyber простору, са посебним акцентом на говор мржње и мизогинију. Циљ је и повезивање представника надлежних локалних институција, као индиректних корисника пројекта, са ОЦД и активистима, ради ефективнијег доприноса у превенцији cyberbullying и других облика насиља у локалној заједници.
Фонд социјалне и демократске иницијативе – ФОСДИ www.fosdi.org

Scroll to Top