Žene, mir, bezbednost

Fond socijalne i demokratske inicijative (FOSDI), od 2013.godine sarađuje sa nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva na programu sprovođenja Nacionalnog akcionog plana (NAP 1 i 2) za primenu Rezolucije SB UN 1325 – Žene, mir, bezbednost

Fond socijalne i demokratske inicijative (FOSDI), od 2013.godine sarađuje sa nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva na programu sprovođenja Nacionalnog akcionog plana (NAP 1 i 2) za primenu Rezolucije SB UN 1325 – Žene, mir, bezbednost.

2018. godine realizovali smo projekat posvećen institucionalnom unapređivanju primene drugog NAP-a, od 201. do 2020, sa posebnim ciljem da projektni ishodi doprinesu kreiranju i razvoju lokalnih planova i unapređivanju rada i funkcionisanja rodnih mehanizama, kao što su specijalni savetnici/ce za rodnu ravnopravnost i osobe od poverenja, kako u nadležnim ministarstvima i ostalim institucijama, tako i u lokalnim samoupravama i zajednicama. Tokom realizacije projekta, počev od snimanja dokumentarnog filma-intervjua sa bitnim akterkama ovog procesa, preko realizacije fokus grupa u Čačku, Užicu i Zrenjaninu, pa do završnog događaja, konferencije održane 28.11.2018 u Beogradu, projekat KRENI NAPRED je unapredio konsultativni proces, razmenu znanja i iskustava i nadamo se da će i očekivani ishod i projektni rezultati bitno doprineti osnaživanju i poboljšanju lične bezbednosti žena i porodica, kako u lokalnim sredinama, u snagama bezbednosti i odbrane, tako i društva u celini.

Ljudska bezbednost u vreme vanrednog stanja

projekat posvećen ljudskoj i ličnoj bezbednosti u vreme vanrednog stanja i pandemije izazvane virusom COVID-19 sa posebnim osvrtom na ulogu snaga bezbednosti i zdravstvenog sektora RS i institucionalnim odgovorom na ovaj specifičan izazov, pretnju po ljudsko zdravlje i bezbednost, kakva nije zabeležena u 21.veku (do sada) te sa naročitim osvrtom na ulogu i status žena, kako u snagama bezbednosti tako i u drugim sferama javnog delovanja...

Neko je rekao da posle pandemije korona virusom, ništa više neće biti kao pre.

FOSDI je, da bi održao “radnu temperaturu” i intelektualnu kondiciju, a koristeći prednosti online komuniciranja, uspostavio razmenu znanja i stavova preko sveprisutne online platforme i realizovao seriju panel debata pod nazivom FOSDI DEBATES.
Scroll to Top